Спецпроект "Шанувальники": фани "Зоряних воєн" створили в Києві легіон

2 грудня 2018, 04:00

Олег Локтєв , Ольга Карась

Корм для Чубакки, бойкот фільму і костюм зі сміття

Врамкахспецпроекту"Шанувальники"мивжеспілкувалисяз фанатами творчості Толкіна і шанувальниками Фредді Мерк'юрі. Цього разусвоїмиісторіямиподілилисяфанати"Зорянихвоєн".

Реклама

ПоверненнянаекраниЛюка,ЛеїіХанаСолоповиннобулостатиновою епохоюврозвиткусюжету"Зорянихвоєн".Замістьцьогообразиулюбленихперсонажіввтрактуваннірежисера"ОстанньогоДжедая"викликалиобуренняприхильників.

"Героївдитинстваперетвориливневдах,-обурюєтьсяфанатБогданБєліков.-СпочаткурольрятівникаповстанцівпризначаласякультовомуДжіалуАкбару.Замістьцьоговсюжетіз'явиласяневідомагенеральша!Апроколоритнихінопланетянвзагалізабули!"

Фанатипорахували,щоулюбленуісторіюперетворили надвогодиннийрекламнийроликсувенірноїпродукціїікниг,іоголосилифільму"Соло"бойкотщедотого,яквінвийшовнаекрани.Тим,хтовсежподивився,картинасподобалася-сюжетом,великою кількістюаніматронікиістилізацієюпідепізодиминулогостоліття.

Всесвіт"Зорянихвоєн"(даліЗВ.-Авт.)живе своїмжиттямнезалежновідстарихіновихфільмів.Усвітііснуєкількаорганізацій:"Легіонповстанців"(світласторонаСили),"Мандолорці"("мисливцізаголовами")і"501Легіон"(темнасторонаСили).ПредставникиостанньоїєівУкраїні.Старанністьлегіонерівз питаньствореннякостюмівоцінивнавітьавторЗВДжорджЛукас.Яккомпліментфанамвінвикористовувавназву"501Легіон"у фільмі"Помстаситхів"(2005рік)-дляпозначеннязагонуДартаВейдера.

"Створитиправдоподібнийобраз-роботадужекопітка,томулегіонеріввнашійкраїніпокилишечетверо,-пояснюєАннаТурло,прес-офіцерукраїнськогоаванпосту"501Легіону".-Минекомерційнаорганізація,крімкосплеюмизаймаємосяблагодійністюіцедуженадихає!Наприклад,мизбирали"накормдлямаленькихЧубакк",щобдопомогтибездомнимвихованцям.Відвідуємодитячілікарні,беремо участьвзаходахна підтримкудітейзсиндромомДауна".

unnamed

Реклама

Український легіон. На Комік Кон. Фото: К. Ємцов

Богдан: командир українського 501 легіону

25-річнийБогданБєліковзаснувавпредставництво"501Легіону"вКиєвів2016 році.Фанатзбираєофіційнібюстиперсонажівз"Зорянихвоєн"істворивдвакостюми,штурмовикаіскаута,офіційносхваленихвСША.Створитиукраїнськийаванпостдопомоглидрузі,якібуликомандирамиЛегіонувіншихкраїнах.Голосуванняпроходилонаофіційномусайті.Завдякитому,щоБогданвиконаввсіумови:створеннякостюма,запусксайту,розробкамісцевогологотипу,-рішеннябулоприйнятона його користьодноголосно.

"Для мене дуже важливо, щоб костюм був автентичний, це демонструє мою повагу до всесвіту ЗВ, – стверджує Богдан. – Але як виявилося, деякі деталі костюма піщаного штурмовика створювалися практично зі сміття. Наприклад рюкзак – з італійської фляги, кришки американського глечика, деталей радіоприймача. Я зібрав на eBay (міжнародна барахолка – Авт.) такий же набір. Вийшов ідентичний рюкзак вагою в 7 кг! Одним з важливих атрибутів костюма є піщаний бруд, оскільки мій персонаж бере участь в спецопераціях на жарких планетах. Я намалював його акрилом".

Костюмштурмовикаможеобійтисяв$700.Незважаючинатакудеталізацію,багато хто називаєперсонажаБогдана"клоном",або,щощегірше,приймаютьзачленаінтернет-партіїДартаВейдера.Ацедляфанащеобразливіше,аджекостюмипартіїВейдера-китайськікопії.

"Тількиодинсемирічнийхлопчиквпізнавмогоперсонажа.Ямало нерозплакавсявідрадості!"-зізнаєтьсяБогдан.

Яквиявилося,навітьвоїнам-штурмовиківпотрібен захист.

"За правилами"501Легіону"штурмовикне маєправазніматишоломівиходитиз образу,-пояснюєнашгерой.-Миповиннізалишатисявньомудокінцязаходу.Алез огляду на,щовшоломіпогановидно,нанамдопомагаютьспеціальнілюди.Вониводятьнасзатериторіїіоберігають:знаходятьсяті,хтожартоманамагаютьсязастрибнутинамнаспинуабопоплескатипоплечу,тимсамимзіпсувавшидорогийкостюм".

Маріанна: астроном і фанатка Вейдера

Реклама

ЧленжуріфестивалівWeGameіКосміксФестМаріаннадеМортзробилакосплейнановоголиходіяКайлоРена,хочазусьогомасиву"Зорянихвоєн"віддаєперевагустаримфільмаміперсонажам.

"У фільмів Лукаса особлива романтика, – ділиться наша героїня. – У них є пригоди і чіткий поділ на темну і світлу сторону. Декорації були побудовані в пустелі в реальному розмірі, герої ходили в справжніх будівлях, а не на зеленому тлі. Тому їм було легко увійти в образ, і глядач це відчуває.

Новий фільм "Соло" знятий якраз саме в тій, старій, стилістиці, тому мені дуже сподобався. У ньому зберегли канонічний гумор персонажа. Я взагалі люблю Хана за те, що навіть в безвихідних ситуаціях він не панікує, а жартує. Але мій фаворит – Дарт Вейдер: без його томного дихання фільм втрачає свою чарівність. Сподіваюся, він з'явиться в Епізоді IХ
".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

КімнатаМаріаннизаставленаатрибутикоюзфільму:

"Я покупаю все, что можно найти на фанатских сайтах и фестивалях: футболки, подсвечники, подушки и брелоки в виде космических кораблей. Вся эта атрибутика дает почувствовать близость к космосу. Я увлекаюсь астрономией с детства, а сейчас даже являюсь членом в научного общества, которое изучает феномен НЛО".

46441805_723475574688916_7273004839162871808_n

Вигнанець.Фільмбільшесхожийнаекшен-бойовик,вважаєМаріанна.Фото:зархіву М. де Морт

Павло: косплеєр-підприємець

НайбільшеПавлаМакаренкау всесвіті"Зорянихвоєн"(даліЗВ)приваблюютьсвітловімечііможливістьтворчоїреалізаціїяккосплеєрів.

"Безумовно,ялюблювсесвітЗВзацікавікостюмиіперсонажів,-зізнаєтьсяПавло.-Яне тількипереглянувфільми,а йпрочитавбезлічкниг.Аленабагатоцікавішестатисамомуначасіншою людиною,розігратисюжетізнятикороткометражнийфільм.Язнаю,щодеякимкосплеєрамнавітьпропонувалиролівкіно.Цемоямрія:яранішебравучастьу театральних постановках,апіслятого,якзахопивсяЗВ,навітьрозроблявсамостійнохореографіюбитвинасвітловихмечах".

Реклама

Коженмечунікальний,аджеджедайробитьйогосамостійно,Павлотеж незалишивсяостороньізмайструвавсвій.

"ЯбхотівналагодитивУкраїніневеликевиробництвосвітловихмечів.Думаю,воникористувалисябвеликимпопитом,аджекосплейзараздужепопулярна розвага.Крімтого,цегарнаможливістьвідвідуватифестивалівіншихкраїнахіспілкуватисязтворчимилюдьми.Меністалонуднозустрічатисязі звичайнимидівчатами,якіне розуміють,навіщопереодягатисявкостюми.Відносиниповинніменемотивувати-щобразомдівчиноюмимоглипітинатанці,створитисвоєшоуігастролюватипосвіту".

-5

Темна сторона.УлюбленийатрибутПавла-світловімечіситхів.Фото: з архіву П. Макаренка

Андрій: галактичний дьюті фрі і бій на мечах

ВпершеАндрійАтлантовпобачив"Зорянівійни"(далі-ЗВ)щешколяремв1992 році.Заразвінставдизайнеромкомп'ютерних ігорікаже,щосамезахопленнякосмічним всесвітомЛукасастимулювалойогодо розвитку.

"Першийфільм,якийяподивився-"ПоверненняДжедая",бувнакасеті,-згадуєнашгерой.-Така різноманітністьінопланетянвикликалазахват.Колиястав старшим,менещебільшесталавражатимасштабністьісторії:будівництвоЗіркиСмерті,інтригисенаторів".

Колиз'явивсяінтернет,Андрійдізнавсяпро міжнароднефанатськеспівтовариство,косплейіколекційнуатрибутику.

"Цездалосяменіщебільшдивним,ніжсамфільм,-зізнаєтьсяшанувальник.-У2010-муякупивсвійпершийсвітловиймеч,аленацьомуне змігзупинитися.Сьогодніуменедосотніекспонатів:кількавеликихстатуетокіздесятокмечів.НайбільшдорогаменідіорамабитвиЕнакіназАссажВентресс, пофарбована підбронзу.Їху світівсього35штук!".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ЗавдякиЗВАндрійвивчив англійську,щобспілкуватисязіншимифанами,ізайнявсяспортом.ЗваживсяпоїхативНімеччинунатематичнийфестиваль,апотімівШтати.Спробувавсебевякостірежисераізнявздрузямипостановочнийбійнасвітовихмечах.Зачотири днізахідвідвідало60 тисяч осіб.

"Цебулосправжня пригода!-згадуєнашгерой.-Тамможнабулознайтивсе,відстоловихножівзсимволікоюЗВ,колекційнихстатуетокдоцілогопавільйонутатуювальників,що спеціалізуютьсянаЗВ.Цікількаднівпоатмосферібулисхожіназбірінопланетянвдьюті-фріміжгалактичногокосмодрому".

ОстаннікількароківентузіазмАндріядещозменшивсячерез вихідновихепізодів.

"СценарійрозвиткуподійвсесвітуЗВподанийаж надтопо-діснеєвськи,-засмучуєтьсяАндрій.-ТеперісторіюСилистворюютьті,хтопрославивсяна"Аладдіні"і"Качинихісторіях".Їхстильроботипідходитьдляекранізаціїдитячихказок.Цегубитьвсесвіт,якийбувстворенийза іншими правилами.ЗаразЗВсприймаєтьсяякчерговийкомерційнийпродуктбездуші.Хочадодатковіфільмипроподії, що передувалиосновнійтрилогії,навпаки,вселяютьнадію".

Хеппі-енд не потрібен

КиянинМиколаЛитвиненкоходитьнавсіпопередні показифільмуідетальнознаєжиттякожногоперсонажа,алебільшевсіхлюбитьпростачкаДжа-ДжаБінкса,якийпостійнопотрапляєвнеприємності.

"Вінне маєдовгоїпередісторії,уньогонемаєфілософії,томуйогопояванаекрані-якковтоксвіжогоповітря",-говоритькиянин.

На відмінувідбільшостіфанів,Миколаособливо незбираєатрибутику.Алевйогогардеробівсежєкількафутболокітрусівзулюбленимиперсонажами.

Аосьльвів'янкаКатеринаЛукінавіддаєперевагуситхам.

"Переглядаючимійулюбленийепізод"Помстаситхів",переконуюсявтому,щоджедаїабсолютноне вміливиховуватипідростаючепокоління,-кажеКатерина.-"Ізгой1",всуперечбагатьомзакидам,вважаючудовим.ОсьвжедійсножорсткавійськовадрамасвітуЗВ!Здорово,щовньомунемаєхепі-енду:набридликазкивідДіснея".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти