Скарби музеїв Києва: де знайти карету цариці, Януковича і реактор ЧАЕС

2 жовтня 2016 10:14

Кириченко Леся Кириченко Леся

"Сегодня" знайшла рідкісні і дивовижні експонати

МузеїУкраїниповертаютьсобіпопулярністьне тількисередкиян,а йсередінтуристів,якіїдутьдо насцілеспрямовано,щобподивитисяунікальніекспонати."Сегодня"побувалавнайцікавішихмузеяхстолиці.

Експонат,якийможнаназватисимволомвсіхмузеївкраїни,-відоманавесьсвітЗолотаскіфськапектораль-зберігаєтьсявМузеїкоштовностей
.

Реклама

421394_8939330__

Реліквія.Золотаскіфськапектораль,наякійзображенітварини. Фото: А. Яремчук

АвМузеїісторіїУкраїниможнапобачитистаровиннітризубинацеглинахХстоліття,простежитиеволюціюгрошейвУкраїні,побачитистаровиннімечіікинджали."ВекспозиціїємодельхрамуіжитлачасівТрипільськоїкультуриIVстоліттядон.е.Ащебагатопосудузсимволаминебесних тіл,наприклад,кометізірок.Єритуальніфігуритваринірізнихбогів",-розповідаєзаввідділомнайдавнішоїісторіїМаринаСтрельник.

ayar7008_8939331__

Реклама

Ідоли.СкульптуриТрипільськоїкультури. Фото: А. Яремчук

Тамжеможнапорозглядатистародавнінастільні ігри.Наприклад,шахизкістокірогів.Поглянутиможнаінаантичнупосуд,вякійзберігалисяаромамасла.Особливенадбання-шапкагетьманаБогданаХмельницького."ЇїкупиладочкацукрозаводчикаТерещенкаВарвараХаненкоужінки,якапредставиласявнучатоюплемінницеюгетьмана.Експертивстановили,щошапкадійснобулапошитаза часів,колиживХмельницький.Воригіналівонабуламалиновогокольору",-розповідаєВолодимирШевченко,науковийспівробітникмузею.

ayar7088_8939332__

Головний убір.ШапкагетьманаХмельницького. Фото: А. Яремчук

Іншийунікальнийекспонатмузею-каретакиївськогомитрополитаРафаїлаЗаборовського,якуподарувалайомуімператрицяЄлизаветаПетрівна.

Реклама

ayar7093_8939333__

Карета.Подарунокмитрополитувідцариці.фото: А. Яремчук

Худмузей: ГетьманинаіконахіукраїнськийКлімт

УфондахХудожньогомузеюУкраїнизнаходитьсяблизько40 тисячекспонатів.Одназголовнихродзинокмузею-візантійськаікона,якадатуєтьсяХІ-ХІІстоліттями."Цяікона-великарідкістьдляукраїнськихколекцій.Такихзалишилосяне більшедвадцяти",-розповідаєзаввідділомвізантійськогомистецтваГалинаБелікова.

ayar6719_8939323__

Реклама

Старовиннавізантійськаікона. Фото: А. Яремчук

На дерев'яній іконі зображений Святий Георгій в одязі римського воїна зі списом і щитом в руках. З боків – картини з життя святого, де його піддають різним тортурам. Вчені припускають, що, швидше за все, ікону створили візантійські майстри в Херсонесі. У 1917 році ікона безслідно зникла. У 1960-ті роки вчені поїхали шукати грецькі ікони в Маріуполь. У місцевому краєзнавчому музеї сталося диво: коли вчені ходили по музею і відкрили підсобне приміщення, то на підлозі помітили "дошку", на яку прибиральниці ставили відра. Яке ж було здивування, коли з'ясувалося, що це ікона Святого Георгія.

ayar6726_8939324__

ТортуриГеоргія. Фото: А. Яремчук

Усусідньомузаліможнапобачитибезлічікон,дезображенігетьмани:ІванМазепа,БогданХмельницький,атакожзаможнікозаки,якіне посоромилисябутинамальованимипоручзісвятими. УмузеїєунікальнеЄвангелієвпозолоті,якезамовивгетьманМазепа,знаходилосявоноводному зхрамівПереяслава-Хмельницького.Авфондахмузеюєбагаторобітзабороненихза радянськоївладихудожників,ащекартини,якіранішеприкрашаликабінетиукраїнськихчиновників.

ayar6770_8939325__

ПозолоченеЄвангеліє. Фото: А. Яремчук

ЗаразтутможнапомилуватисяроботамихудожниківХХстоліття.Наприклад,картиноюВіктораЗарецького,яканагадуєроботуавстрійцяГуставаКлімта"Поцілунок".

ayar6821_8939326__

Виставка.ЯскравіроботиукраїнськогохудожникаВіктораЗарецького. Фото: А. Яремчук

Пилкадлятілаізародки

BНаціональномумузеїмедициниУкраїниможнапобачитибезлічцікавинок.На початкупершогозалу-черепи,якимбільше 4000років...зтрепанаційнимиотворами.Фахівцізапевняють,щоцюпроцедуруробилине тількивлікувальнихцілях,алеіякритуал,виганяючинечистьзлюдини.

ayar6916_8939329__

Набірвійськовогомедика. Фото: А. Яремчук

Поруч-амулет,якимвиганяли бісів.Тамжеєістегновакістка2000-річноїдавності,ураженаартрозом.

ayar6846_8939327__

Амулет від нечистого. Фото: А. Яремчук

Побачитивмузеїможнанавітьзародківвбанкахізасушенім'язи."Векспозиціїємедінструментирізнихчасів:припалювачі ран,длязупинкикровотечі,пилки,якимирізаличастинитіла,ножідлякровопусканняінавітьроторозширювачі.Їхзастосовувалидляпацієнтів,якіне хотіввідкриватирот",-пояснивзавідувачнауково-методичноговідділуВасильДогузов.

Тутжедесяткидіорам,девидно,якнадавали допомогукозакамубояхіякпроводилиопераціїгромадянам.Аще-аптекаXIXстоліття.

ayar6887_8939328__

Старовинна аптека. Фото: А. Яремчук

Мініатюри:палаци,ЧАЕСіпавуквРаді

Парк"Українавмініатюрі"близькоГідропаркудужепопулярнийнавітьсереддорослих.Тамможнавідчутисебевелетнеміза одну годинупобачитибагато визначних пам'ятоккраїни.

Заразвпаркублизькопівсотнімакетів,якілегкоможнавпізнати,навколоякихтисячілюдськихфігурокідесяткимашинок.Особливу увагупривертаютьстаровиннікиївськібудівлі:Будинокзхимерами,Нацбанк,Андріївськацерква,СофійськийіМихайлівськийсобори,караїмськакенаса,створену легендарнимархітекторомВладиславомГородецьким.ТамможнаподивитисяінаКабмінзВерховною Радою.До речі,внійтимчасовооселивсявеликийпавук.

ayar1013_8939405__

Будинов з химерами. Фото: А. Яремчук

Упаркуне забулиіпроміні-Дніпро,якийперетинаютьчотири мости:Московський,Пішохідний,Метро,Південний.Подивитисяможнаіназнатніпалаци:Воронцовський,Лівадійський,Качанівський,Ластівчинегніздо.ЄістаровиннийЧернівецькийуніверситет."Зостанніхробіт-гораГоверлазпоселенняміЛьвівськаратуша.Всімакетивиготовленізсучасногосинтетичногоматеріалувмасштабі 1:33.Подібнамініатюраробитьсявідтрьохдодев'ятимісяців",-розповівнамспівробітникмузею.

ayar1088_8939404__

Михайлівський собор. Фото: А. Яремчук

Не пропусти!
Чому Малиновський не забив пенальті македонцям і що його сильно засмутило б
Руслан Малиновський не забив пенальті Північній Македонії

Туристівзіншихміст,виявляється,більшеприваблюютьхрами,аоськияницікавлятьсяпалацами.До речі,тутможнапобачитиідесяткималенькихмонументів,наприкладпам'ятникБогдануХмельницькомуіколонуМагдебурзькогоправа.УвагавсіхгостейприваблюєвулицяХрещатикзпішоходамиімініатюрнимифонтанаминаМайданіНезалежності.АшколяріжвавоцікавлятьсямініатюроюЧорнобильськоїАЕС,оскількивідразувидномасштабикатастрофиімісце,деставсявибух.

ayar1028_8939403__

Макет.ТаквиглядаєкопіяЧорнобильськоїАЕСпіслявибуху. Фото: А. Яремчук

Царство води: унітаз-злодюжкаіводопровід

Ніводинмузейстолиціне спостерігаєтьсятакихчерг,яквводно-інформаційнийцентр,вінжепопулярнийМузейводи.Вінзнаходитьсявбудівлі колишньоїводонапірноївежівХрещатомупарку(біля Європейської площіістадіоном"Динамо"),аекспозиціярозміщенапідземлею,встаромурезервуаріпитноїводи.

ayar1156_8939408__

Старовиннийкиївськийводопровід. Фото: А. Яремчук

УмузеїможнапобачитипідводнийсвітДніпразживимирибамитарослинністю.Адаліпочинаєтьсяподорож:потрапляємовліфтіспускаємосяввіртуальнепідземелля,деможнапройтипоекстремальнійканалізаціїіпобачити,поякимтрубамбіжитьвода,потрапляючивкраникиян.Тамжевстановленомодельдіючоїартезіанськоїсвердловини.

ayar1142_8939407__

Аппарат дляпошукупроривів. Фото: А. Яремчук

Почеснемісцевмузеїзаймаєгігантськийунітаз,якийфахівцівважають"злодюжкоюводи",мовляв,через перепаднапорувночіводазбачкаможепротікатиіврезультаті"намотати"зайвікубометриналічильник.

ayar1196_8939406__

Гігантськийунітазнащастя. Фото: А. Яремчук

"Багато молодятприходятьсюдифотографуватися,оскількиіснуєповір'я,мовляв,якщонареченаприсяденагігантськийунітаз,-цедо сімейного щастя",-розповідаютьу музеї.

Дітямвмузеїбудеособливоцікаво,аджеїмпокажутьбагатофокусів,наприклад,яквпляшцістворитипотужнийвир.

ayar1180_8939409__

Фокус.Вирвпластиковій пляшці. Фото: А. Яремчук

УМузеїводинеодноразовознімаликіно,аджетамзнаходитьсящеіказковийгрот-декорація,вякомуможнапобачитиводоспадзвнутрішньої сторони,ащепостоятипереддощеміпочутигрім.Такожвмузеїєвеличезнийакваріумзручнимикоропами,які,кажутьвиконують бажання.

Воскові фігури: посмертні маски і зморшки шевченка

Київськиймузейвосковихфігурпереповненийвідомимиперсонами.ЗайшовшивнапівпідвальнеприміщеннявбагатоповерхівцінапроспектіПеремоги,відразувідчуваєшмістичнуатмосферу,аджетамзнаходиться58восковихскульптурполітдіячів,письменників,спортсменів,акторівіспіваків.

ayar1646_8939413__

Письменники.МаленькийПушкініГоголь. Фото: А. Яремчук

Умузеїп'ятьзалів.Зазирнувшидо письменниківіакторів,бачимостінузпосмертнимимасками:ВолодимираВисоцького,АндріяМиронова,Сталіна,Леніна,ТарасаШевченка,ОлександраПушкіна.Апід стінкою-фігуриСергіяЄсенінаіМиколиГоголя.

ayar1653_8939414__

Стіна посмертних масок. Фото: А. Яремчук

"Всевидатнічастинифігурзробленізвоску-руки,обличчя,шия.АуБрітніСпірс-навітьживіт!Підкостюмами-манекен,очіізуби-протези",-розповідаютьу музеї.

Найпопулярнішапостать-МихайлаГрушевського.Вінвиглядає,якживий,нарукахвиднонавітьдрібнісудини.

ayar1627_8939412__

МихайлоГрушевськийвкабінеті. Фото: А. Яремчук

Не меншвражаючафігураТарасаШевченка.Найогообличчіпроглядаютьсянавітьзморшки.

ayar1764_8939410__

Шевченкозвиднимизморшками. Фото: А. Яремчук

Узаліспортсменів-ЛіліяПодкопаєватаЯнаКлочкова,яківіддалимайструсвій одяг.Фігуралегендарноготренера"Динамо"ВалеріяЛобановськогоунікальна-вонапохитується,сидячинатренерській лаві,якробивцетренер,переживаючизасвоюкоманду.Представленітутвсі президентиУкраїни,крімнинішнього,Порошенко.

ayar1772_8939411__

Княгиня. Ольгасписаназікони. Фото: А. Яремчук

ЄіЮліяТимошенко,вонавіддаладляфігурисвоєпальточасівПомаранчевоїреволюції.Середіноземнихзірок-АрнольдШварценеггер,ШеронСтоун,МайклДжексон.

ayar1692_8939415__

Леонтьєв.Співаксампозувавмайстру. Фото: А. Яремчук

Аз одногоскульптуроювмузеїпов'язанамістичнаісторія."Однавідвідувачкавжетричіприходила,томущофотозВисоцькимунеїніякне виходить-кадрвиходитьрозпливчастий,хочаіншівседужечіткі.Причинутакі нез'ясували",-розповіливмузеї.

Коливхідбезкоштовний

Музеїстолиціможнавідвідатибезкоштовно,"безкоштовнідні"потрібношукатинасайтахзакладів.Наприклад,вНацмузейісторіїУкраїнибезкоштовнийвхідвостанній понеділоккожногомісяця(уіншідніквитокобійдетьсяв30грн).

Національний науково-природничий музей України (вул. Богдана Хмельницького, 15) безкоштовний для всіх в першу середу кожного місяця з 10:00 до 13:00.

Нацмузей літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11) доступний в кожну останню середу місяця.

У художній музей безкоштовний вхід для всіх в останню неділю місяця. Музей Тараса Шевченка (бул. Шевченка, 12) – в останній четвер місяця.

А ще безкоштовно потрапити в музеї можна щороку 18 травня, коли відзначається День музеїв і повсюдно проводять "Ніч музеїв". "Такі заходи плануємо проводити щорічно. Музеї самі приймають рішення, як саме їх проводити – влаштовують інтерактивні ігри, незвичайні екскурсії", – розповіла директор департаменту культури КМДА Діана Попова.

До речі, в європейських містах на "Ночі музеїв" масово з'їжджаються туристи, адже і там в більшості випадків вхід оголошують безкоштовним або беруть символічну плату. Наприклад, в Празі інформацію про цю акцію роздають туристам майже на кожному розі. У цю ніч майже всюди вхід безкоштовно, а в інші дні – 5-20 євро. За ніч можна відвідати 3-5 музеїв, і варто заздалегідь вибрати найцікавіші для себе.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти